• Saltuklu Mah. Atatürk Cad. No 34 Dadaşkent, Aziziye / Erzurum
  • info@bilgekolejim.com
  • (442) 327 44 44

BİZ KİMİZ

25 Aralık

HAKKIMIZDA


Gündemimiz: Akademik Başarı
 

Her eğitim öğretim kurumunun bir gündemi olması gerektiği inancındaki bizler için BİLGE'nin öncelikli gündemi akademik başarıdır. BİLGE’nin kendine özgü sisteminin baştan sona tüm planlaması akademik başarıyı elde etmek üzere kurgulanmıştır.
 

Buna göre; idari ve eğitmen kadrolarımızın, velilerimizin ve öğrencilerimizin tümünün, ortak bir gündemle ve pozitif rekabet ortamının oluşturulduğu bir ortamda gerçekleşen eğitim öğretimde başarısızlığa yer yoktur. Bizler öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerinin akademik başarıyı elde etmek hedefinde hayati önem arz ettiği inancındayız.
 

Sorumluluk Bizimdir
 

BİLGE KOLEJİ özel bir eğitim öğretim kurumu olarak tam so­rumluluk anlayışına sahiptir. Bizler, öğrencilerimizin tüm birikim ve gelişimlerinden kendimizi sorumlu tutarız. Bu anlayış çer­çevesinde, öğrencilerimizin akademik başarı, sosyal kültürel kişisel ve yabancı dil gelişimlerinin tüm süreçlerinin bizlerin sorumluluğunda olduğuna inanırız.
 

Bu sorumluluk anlayışımızın uygulamadaki örneklerinden bir tanesi ise, öğrencilerimizi üniversiteye geçiş sınavlarına hazırlanması sorumluluğunu dershanelere devretmek değil tamamen üzerimize almakla ortaya koyarız. Uzun yıllar beraber eğitim öğretim süreçlerinden geçtiğimiz öğrenci ve velilerimizi, en kritik yıllarında başka kurumların kaderine terk etmek, bizlerin sorumluluk anlayışına uygun değildir.


Vazgeçilmez Denetim
 

Tüm işleyişi dinamik etkenlerden oluşan eğitim öğretim süreçlerinde, kesinlikle öğrencilerin başarı grafiklerinin bir yada birkaç kişinin başarı grafiğiyle ölçülemeyeceği inancındayız. Bu nedenle BİLGE her daim kendisini ve öğrencilerini denetler. Yıl boyu uyguladığımız Türkiye çapı deneme sınavları, şubeler arası ve bireysel başarı grafikleri analizleri, ödev kontrolleri, akşam aramaları BİLGE'nin denetim araçlarından bazılarıdır.


Bizler kontrol edilmeyen ödevin, öğrenciyi çalışma disiplininden uzaklaştırdığına; ulusal denemelerle ölçülüp değerlendirilmeyen akademik birikimlerin, öğrencinin akademik geleceğinde telafisi olmayan hatalara neden olacağına inanırız. Tavana kadar örülmüş tuğla duvarın tabanındaki sorunun telafisinin güçlüğünün bilincinde, adeta örülen her tuğlanın konumu ve eğimini su terazisiyle kontrol ederek eğitim öğretim süreçlerimize adım adım devam ederiz


İki Rehber: Bilim ve Teknoloji
 

BİLGE’nin tüm süreçlerini yönlendiren iki yol rehberi bulunmaktadır. Dünyamızın yüksek ivmeli bilimsel ve teknolojik gelişimlerini takip etmeyi, yorumlamayı ve uygulayıcısı olmayı vazgeçilmez kabul eder. BİLGE, kurumsal gelişiminin yol rehberi bilim ve teknolojidir.


BİLGE'nin gelecek projeksiyonunda, lider bi­reylerin bilimsel ve teknolojik donanımlarının tam olması gerektiğine inanır. Bu nedenle öğrencilerini bilimsel araştırma teknik ve yöntemlerini, ileri düzey teknolojiyi kullanmayı, yorumlamayı ve bunlarla yetinmeyip üretime geçirmeyi hedefliyoruz.
 

Velilerle Sıkı Bir İşbirliği
 

Eğitim anlayışımızın temel taşlarından bir diğeri ise okul dışı ortamlarda da eğitimin önemli olduğu bilincinde: öğrencilere kazandırılan bilgilerin pekiştirilmesi. Uygulamaya dönüştürülmesi ve sürekliliğinin sağlanması için, ailenin de okulla aynı paralelde bir eğitim ve iletişim süreci takip etmesidir.

Bizler eğitim öğretim süreçlerinin tümünde velilerimizle sıkı bir işbirliği gerçekleştiririz. Bu nedenle standart işleyiş ve toplantıların haricinde BİLGE 'ye özgü olan ve rehberlik servislerimizin gerçekleştirdiği akşam aramalarının, branş öğretmenlerimizin gerçekleştirdikleri veli aramalarının hayati önem arz ettiği inancındayız


Her Öğrenci Başarır
 

Bizlerin eğitim öğretim anlayışında her öğrencinin eğitim öğretim için yeterli olduğu ön kabulümüzdür. Sosyoloji ve psikoloji bilim dallarında edinilen yeni bulgularda, bu yaklaşımımızın doğruluğunu bilimsel olarak onaylar niteliktedir. Buna göre; her öğrenci kavrama yeteneğine sahiptir. Ancak verimli bir eğitim öğretim süreci için öğrencilerin iletişim kanallarının farklılığı gözetilir ve buna uygun işleyişler belirlenir.


İşte bu nedenle Rehberlik Servislerimiz daima dinamik ve etkin yapılarıyla, öğrencilerin farklılıklarını tespit eder ve bu farklılıklara uygun eğitim öğretim modellerimizin uygulanmasında yol gösterici unsur olarak görev yaparlar