• Saltuklu Mah. Atatürk Cad. No 34 Dadaşkent, Aziziye / Erzurum
 • info@bilgekolejim.com
 • (442) 327 44 44

HABER VE DUYURULAR

 • ANASAYFA
 • -
 • HABER VE DUYURULAR
 • -
 • 2024-2025 BURSLULUK SINAVI
30 Aralık

2024-2025 BURSLULUK SINAVI

 

BURSLULUK SINAVI ŞARTNAMESİ
2024 – 2025 Öğretim Yılı, ERZURUM
Özel Bilge Ortaokulu

Amaç

2024-2025 Öğretim yılı okulumuzda kısmen burslu öğrenim görecek öğrencileri başarıları doğrultusunda belirlemektir.

Kapsam ve Dayanak

20.03.2012 Tarih ve 28239 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 62 ve 63. Maddelerine dayanılarak yapılacak bursluluk sınavına ilişkin esasları, uyulması gereken kuralları ve tarafların yükümlülüklerini kapsamaktadır.

Esaslar

 1. Yapılacak bursluluk sınavındaki başarılı olanlara karşılıksız olarak burs verilecektir.
 2. Burs verilecek öğrencilerin tespitine yönelik yapılacak sınav, ücretsizdir.
 3. Sınava öğrencilerin, sorulara verdikleri doğru/yanlış cevap sayısına göre başarı sıralaması yapılacak ve bu sıralamadaki yerine göre aşağıda belirtilen oran ve sürelerde burslu eğitim hakkı verilecektir.
 4. Bursluluk sınavına katılan 4. Sınıf öğrencilerine 2024-2025 eğitim öğretim yılında 5. Sınıfa Özel Bilge Ortaokulunda devam edecek olan öğrencilere başarıları doğrultusunda kurum tarafından belirlenen oranlarda bir yıllık öğrenim ücreti üzerinden bursluluk indirimi yapılacaktır.
 5. Kurumumuz hakkında 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun veyahut Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunun yetki alanına giren suç veya suçlardan dolayı haklarında adlî veyahut idarî soruşturma bulunmamaktadır.
 6. Sınavda başarı sıralamasına göre 4. Sınıf öğrencilere kurumumuzca belirtilen oranlarda burs verilecektir.
 7. Resmi okullarda uygulanan ders geçme ölçütlerine göre başarılı olduğu ve okuldan uzaklaştırmasını gerektirecek herhangi bir disiplin cezası almadığı sürece burs devam edecektir.
 8. Burslu okutulacak öğrencilerin oranı veya sayısı, 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 13. Maddesi kapsamında ücretsiz okutulacakların oranı ve sayısının dışında tutulacaktır.
 9. Herhangi bir şekilde kurumdan ayrılan burslu öğrencilerden öğrenim gördüğü süre için ücret talep edilmeyecektir.
 10. İlgili mevzuat kapsamında valilikten alınan izin doğrultusunda burs verilecek öğrenci tespitine yönelik sınav 03 Şubat 2024 Cumartesi günü başvuruda veli tarafından seçilen saatte, il içinde kendi binasında yapılacaktır.(Saltuklu Mah. Atatürk Cad. No 34 Dadaşkent, Aziziye / Erzurum)yapılacaktır.
 11. Bursluluk sınavının reklam ve duyurusunu Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ek 4. maddesi hükümleri çerçevesinde yapılacaktır.
 12. Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ‘nin 20. Maddesi doğrultusunda İlkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin başarısı; gelişim düzeyleri dikkate alınarak öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen ders etkinliklerine katılımları ile öğretim programlarında belirtilen ölçme ve değerlendirme ilkelerine göre tespit edileceğinden sınava bu sınıf seviyelerinden öğrenci alınmayacaktır.
 13. Başvurular okulumuz resmî web sitesi üzerinden yapılan başvurularda sınav şartnamesini web sitemizde yayınlanacak ve başvuru öncesi şartnameyi okudum onayı vermesi istenecektir.

 

Özel Hükümler

 

 1. Kimlik kartı olmayan öğrenci sınava alınmayacaktır.
 2. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında sözlük, hesap makinası, cep telefonu ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihaz vb. aletler getirmeyecektir.
 3. Sınav başladıktan 15 dakika sonra sınava gelen öğrenciler sınava alınmayacaktır. İlk 30 dakika sınav yapılan sınıftan öğrenci çıkarılmayacaktır.
 4. Başvuru yaptığı halde sınava katılmayan öğrencilerin yerine başka bir öğrenci sınava alınmayacaktır.
 5. Başkasının yerine sınava girenlerin tespit edilmesi halinde bu kişilerin sınavı iptal edilecek ve yasal mevzuata göre gerekli işlem yapılacaktır.
 6. Bursluluk Sınavına girip, bursluluk indirimi elde edemeyen öğrencilere, kayıt olacağı ay için geçerli olan fiyat üzerinden %10 indirim yapılacaktır.
 7. Bursluluk indirimi miktarı 2024-2025 öğretim yılı için (1 yıl) geçerlidir.
 8. Bursluluk indirimi sadece ilan edilen eğitim- öğretim ücreti üzerinden yapılacaktır. Bursluluk indirimi almaya hak kazanan öğrenci veya velilerinden aldığı bursluluk indirimi oranından herhangi bir eğitim öğretim ücreti talep edilmeyecektir. Yemek, servis kıyafet, kitap, kırtasiye vb. masraflar velilerimize ait olacaktır.
 9. Bursluluk Sınavı sonrasında kitapçıklar öğrencilere verilmeyecek online olarak okulumuzun sitesinde yayınlanacaktır.
 10. Verilecek burslar okul ve sınıf kontenjanı ile sınırlıdır.
 11. Dereceler:  4.Sınıf öğrencilerinden

 

1.(Birinci): Soruların tamamını doğru yapan,

2.(İkinci): Soruların tamamından 1(bir) tanesini yanlış yapan veya boş bırakan,

3.(Üçüncü): Soruların tamamından 2(iki) tanesini yanlış yapan veya boş bırakan,

4.(Dördüncü): Soruların tamamından 3(üç) tanesini yanlış yapan veya boş bırakan,

5.(Beşinci): Soruların tamamından 4(dört) tanesini yanlış yapan veya boş bırakan, öğrencilerdir.

      Ayrıca; diğer alt derecelendirmeler ise aynı yöntemle hesaplanacaktır. Ancak; derecelendirmelerdeki eşitlik halinde Özel Hükümler bölümü 15. maddesinde belirtildiği şekilde sıralama yapılacaktır. (Örnek: İki tane birinci olması halinde, Özel Hükümler bölümü 15. maddesine göre bir tanesi birinci, diğeri ikinci olacak, yukarıda ikinci olarak tanımlanan üçüncü, üçüncü olarak tanımlanan dördüncü olacak ve ondan sonraki alt dereceler ise bir aşağıya kayarak devam edecektir.)

14.Değerlendirme:

        a) Öğrencilerin sınav sonucundaki başarı sıralaması, 3(üç) yanlış 1(bir) doğruyu götürdükten sonraki toplam netleri dikkate alınarak yapılacaktır. Netlerdeki eşitlik durumunda, Türkçe neti dikkate alınacaktır. Türkçe netinin eşit olması durumunda Matematik neti dikkate alınacaktır. Matematik netinin de eşit olması durumunda sırayla Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil derslerinin netlerine bakılarak sıralama yapılacaktır. Bunun da eşit olması durumunda bilgisayar kurasına göre sıralama yapılacaktır.

15.   Soru iptalleri olması durumunda, hangi sınıf testlerinde soru iptali varsa derecelendirme, kalan netler üzerinden aynı usul ile yapılacaktır.

16.   Okul müdürünün başkanlığında, öğretmenlerden oluşan bir komisyon kurulacaktır. Değerlendirme ve başarı sıralaması bu komisyon marifeti ile yapılacaktır.